CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC KHÔNG GIAN

Space Architecture Consultant Co., Ltd

70/7 Nguyễn Khuyến, Phường 12, Quận BìnhThạnh

  • CÔNG TY TNHH TƯ VẤN  KIẾN TRÚC KHÔNG GIAN
  • CÔNG TY TNHH TƯ VẤN  KIẾN TRÚC KHÔNG GIAN
  • CÔNG TY TNHH TƯ VẤN  KIẾN TRÚC KHÔNG GIAN
  • CÔNG TY TNHH TƯ VẤN  KIẾN TRÚC KHÔNG GIAN

Nhà Xưởng Đồng An 2 - Bình DƯơng

+ MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Đơn vị thiết kế: Cty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc KHÔNG GIAN

Hoàn Thành: 2018

Quy mô: 10.000 m2

02 khu nhà xường, 01 khu văn phòng